startpagina
Andere online-shops I Disclaimer I Contact I Bescherming van uw privacy I Home
Deutsche Seite Österreich Site France Sverige Nederlands Espana Italia Danmark
  
Technische Informatie
Katalysator zoeken
Leverings- en betalingsvoorwaarden
Onze Algemene Voorwaarden
FAQ's
Technische informatie
Bestellen - zo gaat dat
Banden-Shops
Autobanden
Motorbanden

Wat is het verschil tussen een vervangende katalysator en nabouw?

Vervangende katalysatoren zijn te voor voertuigen die seriematig voorzien van een katalysator waarbij een technisch defect de katalysator moet worden vervangen. Wij leveren uitsluitend dit type katalysator.
Nabouw katalysatoren worden geleverd inclusief elektronische regeling en een zogenaamde lamba sonde en zijn geschikt voor voortuigen die niet seriematig zijn voorzien van katalysator. Het inbouwen kan uitsluitend worden gedaan door een professioneel bedrijf. Dit type katalysator wordt niet door ons geleverd.

Een katalysator is een onderdeel van het uitlaatsysteem in alle auto's en de meeste vrachtwagens die na 1990 geproduceerd werden. De in de uitlaatgassen zich bevindende schadelijke stoffen zoals koolmonoxide, koolwaterstof en stikoxide worden in de niet schadelijke verbindingen veranderd zoals kooldioxide, water en stikstof. De katalysator bevat een substraat dat met edelmetalen zoals platina, palladium en rhodium gevuld is, die deze chemische verandering tot stand brengen.


 • Testen van de katalysatoren

  1. De kloptest
  Klop de katalysator met de vuist. Als het zich om een Monoliettype handelt en men hoort hoe zich deeltjes in het binnenste bewegen, kan het zijn dat de substraten uit elkaar gegaan zijn.

  2. De temperatuurtest:
  Voor deze test is een digitale pyrometer nodig. Rijd met uw auto met een verhoogt aantal omwentelingen per minuut voor ongeveer 2 minuten (ongeveer 2.000 rpm), om er zeker van te zijn dat de katalysator genoeg tijd heeft om in te schakelen. Onderzoekt u nu de temperatuur van de testkop van de pyrometer aan de voorkant van de katalysator en dan aan de achterkant. De temperatuur aan de achterkant moet hoger zijn dan aan de voorkant; als het tegenovergestelde het geval is dan werkt de katalysator niet naar behoren.

  3. De tegendruk test:
  Voor deze test heeft u een tegendruk meter nodig, die simpel uit een kleine manometer,een vacuümbuis en een 3 mm buiten diameter koperbuisje met een 3 mm O.ring van Viton. Deze O-ring sluit de opening af waarin het koperbuisje ingevoerd word, zodat de tegendruk meter niet van externe factoren beïnvloed word. De tegendruk dient niet groter te zijn dan 4 a 5 pont per kwadraatduim zijn. De meting vind plaats als de gasklep op 2500 omwentelingen per minuut gesteld is. Als de tegendruk van de uitlaatgassen gemeten is, dan graag de inlaat en uitlaat bij alle katalysatoren controleren. Een afwijking van 1/2 t/m 2 omwentelingen per minuut is toegestaan.

  4. De 4-gastest:
  Een uitlaatgasmeter laat u zien wanneer de katalysator juist werkt, als ook door de CO- meting. Het uitschakelen van het apparaat verschilt per type of merk van het ene analyse apparaat op het andere. Leest u alstublieft de gebruiksaanwijzing door. Als u vastgesteld heeft dat de katalysator niet juist werkt dan dient u vast te stellen wat daarvan de reden is.


 • Het niet functioneren van de katalysatoren:

  Reden
  Als u de katalysator uit het voertuig verwijdert en u constateert dat deze gesmolten is.
  Waarom?
  Een reden daarvoor kunt stap voor stap vinden.

  Brandstof:
  Door loodhoudende benzine, maar ook door toevoegingen aan de brandstof of de olie die lood kunnen bevatten, wordt de werking van de katalysator aangetast.

  Zuurstofsensoren (Lambdasonde):
  Een beschadigde lambdasonde kan verkeerde informatie geven aan de ECU over de samenstelling van de uitlaatgassen. Een te rijk of juist te arm mengsel is het gevolg. Dit kan de katalysator beschadigen.

  Motorsensoren:
  Deze Sensoren vertellen de ECU hoeveel lucht in de Motor binnenkomt, en uitgaat. Het meet ook de barometrische luchtdruk. Als de sensoren niet juist werken kan de veranderaar ernstig beschadigt worden. Omdat de tests van de sensoren van model tot model sterk kunnen verschillen, dient u de gebruiksaanwijzing te controleren voordat u deze test. Meestal zijn het twee typen, het volt en de veranderde dichtheid. Om het spanningstype te controleren moeten wij een voltmeter en een vacuümpomp gebruiken.

  EGR Systeem:
  Dit systeem leidt kleine hoeveelheden van uitlaatgassen terug naar het inlaatspruitstuk om de stikoxide of NOX te reduceren. Dit systeem heeft verschillende vormen en men moet de gebruiksaanwijzing er op naslaan om te zien of het op de auto past. Sommige systemen gebruiken EGR ventielsensoren. Als het uitlaatsysteem waaraan u werkt zo'n soort systeem heeft dan moet dit gecontroleerd worden. Een slecht EGR systeem zal de katalysator niet beschadigen, maar kan wel NOX problemen veroorzaken.

Aangeboden door
Delticom AG
(LibShop) Contact - Home - © 2019 Delticom AG